Välkommen till

 

Ledfyren

 

Ett ljus i mörkret -
en ledstjärna

 

Aktuellt »

 

Nästa möte planerat

Torsdag den 14 februari

 

Plats: 

Talent Management Group, Garnisonen

 

Agenda »

Se kallelse

 

Anmälan»

 

Anmälan till Åsa eller Michael

 

 

Ledfyren på LinkedIn

 

 

Ledfyren på Box.Net

 

Log in to Box

 

LEDFYREN »

 

En sammanslutning av nära affärsbekanta i en informell miljö byggt på ömsesidigt förtroende

 

 

 

MÅL & SYFTE »

 

  • Att inspirera varandra i yrkeslivet genom utbyte av idéer och kontakter 
  • Att hjälpa varandra till nya uppdrag och affärer 
  • Att stödja varandra som bollplank
  • Att hjälpa varandra vid varsel
  • Att ge nya insikter och öka vår omvärldskunskap

 

 

VÅRA LEDSTJÄRNOR »

 

  • En ideell kamratgruppering
  • Vilja att utvecklas professionellt och på det personliga planet
  • Långsiktigt engagemang för att bygga relationer och skapa förtroende 
  • Hög integritet, etik, moral och lojalitet

 

 

 

 

 

www.ledfyren.se © 2012 • Privacy Policy • Terms Of Use